Een handschrift zoeken

Filter per oorsprong

Filter per kopiist

Filter per materiaal

Klasseer per

Zoekresultaten

Petrus Pascalis: Biblia parva
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246
Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A
Theodoric [Theodoric Borgognoni]: Cyrurgia, vertaald naar het Catalaans door Guillem Corretger. Giordano Ruffo: Cirurgia dels cavals. Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels. Razi: Llibre d'Almansor
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212
Matfré Ermengaud: Breviari d'Amor
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205
Honoré Bovet, L'Arbre des batailles, vertaald naar het Catalaans door Ramon de Caldes
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206