Universitat de València. Biblioteca Històrica

De Historische Bibliotheek van de Universiteit van Valencia, Spanje

De oorsprong van de bibliotheek gaat terug tot de schenking van de boeken van Francisco Pérez Bayer in 1785. De bibliotheek werd officieel geopend onder het rectoraat van Vicente Blasco in 1788. Op dit moment bevindt de Biblioteca Histórica de la Universitat de València zich nog steeds in het historische gebouw van La Nau (C / Universitat, 2, 46003, Valencia).

Het grootste deel van de oorspronkelijke collectie ging helaas verloren tijdens de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog van 1808 tot 1814. In de loop van de 19de eeuw ontving de bibliotheek talrijke schenkingen van professoren en geleerden uit Valencia. Naargelang de belangstelling van de schenkers betroffen deze collecties vooral de literatuur over Valencia, rechtsgeleerdheid en wetenschappen. Van belang is ook de collectie Spaans drama uit de 17de tot 19de eeuw. Door dit alles is de Histórica een van de belangrijkste bibliotheken van Valencia.

Door de Wet op de amortisatie in de 19de eeuw namen de fondsen aanzienlijk toe door de verwerving van de collecties van de kloosters uit de provincie Valencia. Onder deze wordt de eerste plaats ingenomen door de bibliotheek van het klooster van San Miguel de los Reyes met haar rijke verzameling van de koningen van Napels, gesticht door Alfonso de Grootmoedige. Een deel van deze verzameling is het object van de digitalisering in het kader van het project Europeana Regia.

Naast de handschriften bezit de Histórica ook nog andere belangrijke collecties zoals die van de incunabelen die enkele unieke exemplaren bezit, ook al is de verzameling niet heel uitgebreid. Ook de drukken uit de 16de tot 18de eeuw zijn van belang, waarbij alle belangrijke ateliers uit Europa vertegenwoordigd zijn. De drukken uit de 19de eeuw zijn van belang voor de ontwikkeling van de wetenschap. Het eerste derde van de 20ste eeuw is goed vertegenwoordigd door de confiscatie van verschillende collecties tijdens en net na de Burgeroorlog.

Op dit moment concentreert de aanwerving van nieuwe stukken zich vooral op boeken ter ondersteuning van het onderzoek, met name in verband met Valencia zelf.

De bibliotheek werkt continu samen met andere instellingen bij het maken van tentoonstellingen zowel lokaal als nationaal en internationaal.

Universitat de València. Biblioteca Històrica

Universitat de València. Biblioteca Històrica

Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 601, f. 3r
Frederik II (keizer): De arte venandi cum avibus. Moamin. Gerardus Falconarius. Ghatrif. Grisofus medicus
Valencia Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 601
Valencia, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 387, f. 1r
Guillaume de Lorris, Jean de Meun: Roman de la Rose. Jean de Meun: Le Testament ; Le Codicille
Valencia Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 387
Valencia, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 382, f. 3r
Titus Livius: Terza Deca della Seconda Guerra Punica
Valencia Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 382

Top