Koninklijke Bibliotheek van België – Bibliothèque royale de Belgique

De Koninklijke Bibliotheek van België werd in 1837 door de jonge Belgische staat gesticht en opende haar deuren voor het publiek in 1839. Haar geschiedenis begint evenwel met de verzameling van 900 handschriften die de hertogen van Bourgondië, de toenmalige heersers over de Zuidelijke Nederlanden, in de 15de eeuw bijeenbrachten.

Het handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België bevat naast deze oude ‘Bourgondische Librije’ verschillende historische collecties zoals die van de kloosters die aan het eind van de 18de eeuw werden opgeheven of die van privé-verzamelaars als Charles Van Hulthem (1764-1832) of Ludo van Bogaert (1897-1989).

Sinds het eind van de 18de eeuw bevond de bibliotheek zich in het paleis van Karel van Lotharingen, maar vanwege plaatsgebrek werd er besloten tot nieuwbouw. Hiervoor koos men de Kunstberg. De nieuwe bibliotheek, opgedragen aan de herinnering aan koning Albert I, werd in 1969 ingewijd.

Sinds 1966 is de bibliotheek ook de zetel van het Belgisch Wettelijk Depot en van de nationale bibliografie. Als bewaarster van het nationaal erfgoed bezit de bibliotheek op dit moment ruim 5 miljoen gedrukte boeken, 39.000 handschriften (waaronder nog meer dan 270 volumes uit de collectie van de hertogen van Bourgondië), 200.000 kaarten en plannen, 700.000 prenten, 10.000 tekeningen en 120.000 munten en penningen. Als centrale wetenschappelijke bibliotheek legt zij zich toe op het verwerven, catalogiseren en ter beschikking stellen voor consultatie, met name op het vlak van de menswetenschappen.

In het kader van Europeana Regia heeft de Koninklijke Bibliotheek van België 30 karolingische handschriften en 11 volumes uit de verzameling van de Franse koning Karel V gedigitaliseerd. Al deze handschriften zijn toegankelijk op Belgica, de virtuele bibliotheek van de instelling die in 2009 gelanceerd werd.

Koninklijke Bibliotheek van België – Bibliothèque royale de Belgique

Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique

Brussels, KBR, ms. 9845-48
Ennodius, Opera
Brussel Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9845-48
Brussels, KBR, ms. 9641
Augustinus, De Civitate Dei
Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9641
Brussels, KBR, ms. 6409
Richerus Remensis, Vie de saint Remi
Brussel Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 6409

Top