Herzog August Bibliothek

De Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel is een niet-universitair onderzoeks- en studie-instituut voor de Europese cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen tot de vroeg-moderne tijd. De historische verzamelingen van de bibliotheek vormen een in breedte en diepte uniek archief van de westerse cultuur. Handschriften, incunabelen, oude drukken en speciale collecties zoals prenten en kaarten maken een bijna onbegrensde verkenning van Europese kennis mogelijk.

In de Herzog August Bibliothek sluiten ontsluiting van de bestanden en onderzoek op elkaar aan. Door een succesvolle fondsenwerving is het mogelijk catalogiserings- en onderzoeksprojecten te lanceren. Zwaartepunten daarbij zijn op dit moment de geschiedenis van de wetenschap, van religieuze gemeenschappen en hun cultuur, van verzamelingen en het onderzoek naar supraregionale netwerken. De resultaten verschijnen in gedrukte monografieën, edities, acta van congressen en tentoonstellingen, maar ook in toenemende mate in de vorm van digitale publicaties en internet-portals. De bibliotheek is ook actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe digitale normen.

Het bijzondere karakter van het onderzoeksinstituut komt voort uit de uitwisseling tussen bursalen, gastonderzoekers en de wetenschappers die aan de bibliotheek zelf zijn aangesteld, op de basis van gemeenschappelijk onderzoek van het historische fonds. Door haar werkgroepen en congressen positioneert de bibliotheek zich bovendien in een regionale, nationale en internationale wetenschappelijke discussie.

Herzog August Bibliothek

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 496a Helmst., 1r
Admonitio generalis. Sermones de symbolo. Expositiones orationis dominicae
Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 496a Helmst.
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 81.17 Aug. 2°, fol. 2r
Liber Psalmorum
Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 81.17 Aug. 2°
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 53 Weiss., 1v
Hrabanus Maurus: Commentarius in libros Samuelis
Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 53 Weiss.

Top