Bibliothèque nationale de France

De Bibliothèque nationale de France (BnF) is de erfgenaam van de verzamelingen van de Franse koningen vanaf het einde van de middeleeuwen. Als eerste werd zij bewaarster van een Wettelijk Depot (al in 1537). De BnF is de belangrijkste bibliotheek van Frankrijk en een van de voornaamste ter wereld.

Op dit moment telt haar verzameling ruim 14 miljoen boeken ; elk jaar komen daar door aankoop of Wettelijk Depot zo’n 150.000 boekdelen bij. De collectie van de BnF omvat naast gedrukte boeken enkele miljoenen handschriften, kaarten, prenten, foto’s, partituren, munten, medailles, geluidsopnamen, video’s, multimedia, digitale of informatica-documenten, objecten en kunstwerken, decors en kostuums. Dit alles is verdeeld over veertien departementen van gespecialiseerde en thematisch georganiseerde afdelingen. De stukken kunnen worden geraadpleegd in leeszalen, met name door onderzoekers, op de site François-Mitterrand in het 13e arrondissement van Parijs en op de historische site Richelieu uit de 17de eeuw in het 2e arrondissement van Parijs.

De digitale bibliotheek Gallica biedt de reproductie van meer dan een miljoen documenten in een format van tekst, beeld of geluidsopname.

De BnF heeft tot taak te verzamelen, te archiveren en te conserveren, maar ook om te onderzoeken en kennis te verspreiden. Dit laatste gebeurt vooral door het organiseren van tentoonstellingen of via de website.

De collectie van het departement Handschriften, in de site Richelieu, is alomvattend: ridderromans, Arthurromans, Romaanse talen, Oosterse literatuur, godsdienten van Oost en West, geschiedenis van de oudheid, wetenschapsgeschiedenis, literaire handschriften zoals Pascal, Diderot, Apollinaire, Proust, Colette, Sartre etc. Het ‘cabinet des titres’ vormt met de wapenboeken de belangrijkste bron op genealogisch vlak.

De collectie is ingedeeld in fondsen of in verzamelingen

  • Onderscheiden naar taal (Grieks, Latijn, Frans en andere Europese talen, Arabisch, Koptisch, Ethiopisch, Hebreeuws, Perzisch, Turks, talen van het Nabije en het Midden-Oosten, Chinees, Japans, Tibetaans, Sanskriet, Indische talen, Vietnamees etc.)
  • Of naar hun inhoud (Geleerden en bibliofielen, Verzamelingen van geleerden, Archief van de Bibliotheek, Genealogische verzamelingen, Franse provincies, Vrijmetselaarsfonds etc.)

De collectie handschriften bevat een zeer groot aantal oude kopieën, unica, wetenschappelijke teksten, verluchte handschriften en handschriften op allerlei materialen en formaten (houtsneden, afgietsels…).

Het departement legt zich op het moment vooral toe op het verzamelen, klasseren en ter beschikking stellen van persoonlijke archieven van Franse schrijvers.

In samenwerking met andere instellingen worden digitaliseringsprojecten uitgevoerd: Optima (handschriften van Flaubert, Proust, Valéry) met het ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes) en met ondersteuning van het Agence nationale pour la recherche, de Franse handschriften van de Roman de la Rose(Mellon foundation) etc.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 11956 - f. 13r.
Evangelia [zogenaamd Evangeliarium van Noyon]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 11956
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 598 - f. 1r.
Giovanni Boccaccio: De claris mulieribus, anonieme Franse vertaling [Livre des femmes nobles et renommees]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 598
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 5711 - f. 1r.
Herodotus: Historiae, Franse vertaling van Lorenzo Valla
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 5711

Top