Bayerische Staatsbibliothek

BSB München, Duitsland

De Bayerische Staatsbibliothek is een van de belangrijkste Europese bibliotheken en geldt tevens als een van de beste researchbibliotheken ter wereld. Samen met de Staatsbibliothek zu Berlin en de Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt en Leipzig vormt zij de ‘virtuele’ nationale bibliotheek van Duitsland. De Bayerische Staatsbibliothek is tegelijk de centrale bibliotheek en het Wettelijk Depot van de Freistaat Beieren. Met bijna 10 miljoen boeken, ongeveer 50.000 lopende tijdschriften in gedrukte of elektronische vorm en meer dan 90.000 handschriften vormt de Bayerische Staatsbibliothek een van de belangrijkste adressen in Duitsland en daarbuiten voor onderzoekers, studenten en voor alle anderen die informatie zoeken.

Het unieke profiel van de verzamelingen van de Bayerische Staatsbibliothek wordt gekenmerkt door uiterst kostbare handschriften, zeldzame oude drukken en omvangrijke collecties die duizenden jaren cultureel erfgoed vertegenwoordigen. Desondanks is de bibliotheek klaar voor de uitdagingen van de toekomst. De Bayerische Staatsbibliothek vormt een innoverende kracht op het domein van digitale dienstverlening en verbetert en ontwikkelt deze constant door de massale digitalisering van haar verzamelingen en de ontwikkeling van innovatieve digitaliseringstechnieken. Het Münchener DigitalisierungsZentrum (MDZ), in 1997 als nationaal competentiecentrum gesticht, de Virtuelle Fachbibliotheken, de Bayerische Landesbibliothek Online, het Zentrum für elektronisches Publizieren en het publiek-private partnerschap met Google zijn voorbeelden van de actieve rol die de Bayerische Staatsbibliothek speelt in de overgang naar digitale dienstverlening op basis van studie- en onderzoeksnetwerken.

De collectie Westerse handschriften van de 6de tot de 20ste eeuw omvat op dit moment ruim 37.000 codices, waarvan 17.000 in het Latijn, 10.700 in het Duits, 1000 in het Frans, 940 in het Italiaans, 650 in het Grieks, 145 in het Spaans en Portugees en 100 in verschillende Slavische talen. Veel van deze volumes zijn afkomstig uit opgeheven kloosters in Beieren, waaronder de bibliotheek van de kathedraal van Freising. Het fonds Freising (met de signaturen Clm 6201-6787) is zeer rijk aan handschriften uit de 8ste en 9de eeuw. 72 stukken hiervan bevatten decoratieve elementen, met name initialen. Het uitzonderlijke fonds Freising, dat bijna in zijn totaliteit tot ons gekomen is, biedt kunsthistorici de unieke gelegenheid om de evolutie van de versiering van initialen in hetzelfde scriptorium tijdens de karolingische periode te bestuderen.

De bibliotheek heeft zich volledig geëngageerd om haar uniek en zeer zeldzaam bezit te digitaliseren. Hiervoor lopen verschillende projecten, eerst en vooral voor de oude drukken (15de en 16de eeuw) : blokboeken (boeken waarvan de gehele pagina op één enkel blok hout is gesneden) uit de Bayerische Staatsbibliothek en andere collecties in Beieren, de 9900 incunabelen van de bibliotheek en meer dan 40.000 drukken uit de 16de eeuw die beschreven zijn in VD16(Inventaris van Duitse drukken uit de 16de eeuw). Deze projecten worden gefinancierd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), terwijl het publiek-private partnerschap met Google de bibliotheek in staat zal stellen meer dan 1 miljoen boeken van vóór 1900 te digitaliseren. Wat de handschriften betreft, werd een groot deel van de verluchte Codices iconographici evenals een groeiend aantal handschriften uit kloosters gedigitaliseerd in het kader van de DFG. De meeste andere digitale afbeeldingen die on-line staan, zijn het gevolg van kleine projecten of bestellingen.

Bayerische Saatsbibliothek

Bayerische Staatsbibliothek

Gregorius Papa, I.: Moralia in Iob (Llibres 32 - 35)
München Bayerische Staatsbibliothek Clm 6297
Beda Venerabilis: In Epistulas canonicas
München Bayerische Staatsbibliothek Clm 6284
Hieronymus, Sophronius Eusebius: In Psalmos
München Bayerische Staatsbibliothek Clm 14561

Top