Eindconferentie van de Europeana Regia project

Europeana Regia: Een digitale bibliotheek van koninklijke handschriften
Slotbeschouwingen en toekomst van een Europees samenwerkingsproject

Donderdag 31 mei 2012, 14-18u.
Auditorium Colbert – 2, rue Vivienne 75002 Parijs

Vanaf 2010 heeft het Europeana Regia project drie koninklijke collecties Europese handschriften gegroepeerd die nu gedigitaliseerd, beschreven en voor het publiek toegankelijk gemaakt zijn.

De handschriften van de Bibliotheca Carolina (8ste en 9de eeuw), de verzameling van koning Karel V van Frankrijk en zijn familie (14de eeuw) en de bibliotheek van de Aragonese koningen van Napels (15de en 16de eeuw), afkomstig uit de middeleeuwen en de Renaissance en verspreid over het hele Eruopese continent, zijn representatief voor de politieke, culturele en artistieke geschiedenis van Europa.

Voor het eerst zijn meer dan 900 handschriften, met steun van de Europese commissie, virtueel samengebracht en maken zij het zo mogelijk een pagina van het Europese erfgoed te reconstrueren.

Bij het eind van dit initiatief worden de algemene resultaten en de toekomstige toepassingen voorgesteld tijdens een Eindconferentie, gehouden op 31 mei 2012, in de Bibliothèque nationale de France, initiatiefnemer en leider van het project.

Inschrijving

Inschrijving per e-mail (verplicht en gratis) inscription@europeanaregia.eu

Deadline: 28 mei 2012

Programma

Het programma van de conferentie is beschikbaar onder:

Top