Bibliotheek van de koningen van Aragon-Napels Inhoud syndiceren

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 11324

Albinus, Johannes: Excerpta ex Blondi decadibus

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 11324

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 12 - f. 1r.

Alfons X van Castilië: Cronica de Espana. Mocedades de Rodrigo

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 12

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205 - f. 7 bis v.

Matfré Ermengaud: Breviari d'Amor

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206 - f. 1r.

Honoré Bovet, L'Arbre des batailles, vertaald naar het Catalaans door Ramon de Caldes

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212 - f. 1r.

Theodoric [Theodoric Borgognoni]: Cyrurgia, vertaald naar het Catalaans door Guillem Corretger. Giordano Ruffo: Cirurgia dels cavals. Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels. Razi: Llibre d'Almansor

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 227 - f. 1r.

Castiliaanse gedichten

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 227

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246 - f. 1r.

Petrus Pascalis: Biblia parva

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 286 - f. 2r.

Alfons XI van Castilië: Libro de la ordinacio de la caça de monte

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 286

Paris Bibliothèque nationale de France MSS hébreu 28 - f. 1v.

Bijbel. Oud Testament

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Hébreu 28

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 6 - f. 1r.

Armannino da Bologna: La Fiorita

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 6

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 63 - f. 2r

Giovanni Boccaccio: Il Decamerone

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 63

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 69 - f. 1r.

Dante Alighieri: La Divina commedia

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 69

Top

Inhoud syndiceren