catalán Distribuir contenido

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 30

Abraham Cresques (?): Atlas de cartas náuticas [llamado Atlas catalán]

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 30

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 54 - f. 2r.

Nicolau de Pacs: Doctrina moral

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 54

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55 - f. 1r.

Nicolau de Pacs: Doctrina moral. Francesc Eiximenis: Doctrina compendiosa de viure justament. Bernat Metge: Apologia. Jafudà Bonsenyor: Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos. Arnau de Capdevilla: Tractat de les monedes

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Espagnol 63, f. 1v

Ordinacions de Pere III d'Arago

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 63

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Espagnol 103, f. 1r

Registro de la correspondencia de Fernando I , Rey de Nápoles

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 103

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205 - f. 7 bis v.

Matfré Ermengaud: Breviari d'Amor

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206 - f. 1r.

Honoré Bonet: L'Arbre des batailles, traducido en Catalan por Ramon de Caldes

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212 - f. 1r.

Teodorico dei Borgognoni: Cyrurgia, traducido en catalan por Galen de Mallorca. Giordano Ruffo di Calabria: Cirurgia dels cavals. Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels. Razi: Llibre d'Almansour

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246 - f. 1r.

Petrus Pascalis: Biblia parva

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 291 - f. 1r.

Tratados de agricultura

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 291

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 305 - f. 3r.

Bernat Metge: Libre Sompni. Pere Torroella: Obres. Íñigo López de Mendoza: Vita Christi trobada

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 305

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A - f. 67r.

Usatici et Constitutiones Cataloniae

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A

Distribuir contenido