Search

Search results

Ordinacions de Pere III d'Arago
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 63
Register of Ferdinand I of Aragon's Correspondence
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 103
Nicolau de Pacs: Doctrina moral. Francesc Eiximenis: Doctrina compendiosa de viure justament. Bernat Metge: Apologia. Jafudà Bonsenyor: Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos. Arnau de Capdevilla: Tractat de les monedes
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55
Abraham Cresques (?): Atlas of Nautical Charts [so-called Catalan Atlas]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 30
Agricultural treatises
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 291
Bernat Metge: Libre Sompni. Pere Torroella: Obres. Inigo Lopez de Mendoza: Vita Christi trobada
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 305
Nicolau de Pacs: Doctrina moral
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 54
Petrus Pascalis: Biblia parva
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246
Honoré Bonet, L'Arbre des batailles, Catalan translation by Ramon de Caldes
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206
Teodorico dei Borgognoni: Cyrurgia, Catalan translation by Galen de Mallorca. Giordano Ruffo di Calabria: Cirurgia dels cavals. Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels. Razi: Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212
Matfre Ermengaud: Breviari d'Amor
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205
Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A