Documentació del projecte

Els següents documents han estat produïts dins el projecte Europeana Regia i estàn ara accesibles públicament. 

Manual per als usuaris

Aquesta publicació (en anglés) presenta els distints aspectes del projecte Europeana Regia: les biblioteques participants, les col·leccions de manuscrits recontruides virtualment, els manuscrits digitalitzats, les expectatives dels usuaris en relació a la presentació dels manuscrits i de les seues descripcions, així com les tecnologies emprades.

 

 

State of the Art in Image Processing

This document summarises the state of the art in image processing for the digitisation of medieval manuscripts. These standards and procedures were applied by Europeana Regia's partner institutions over the course of the project.

 

 

 

Control de qualitat

Aquest document (en anglès) presenta una sèrie de recomanacions per al control de qualitat en projectes de digitalització de manuscrits medievals i altres valuosos objectes bibliogràfics. A partir d'un ampli coneixement del control de qualitat d'acord amb la normativa internacional ISO 9000, 9004 i 90111, aquestes recomanacions són aplicables tant a la digitalització realitzada per la pròpia institució com a projectes que incloguin la participació de serveis externs.

 

 

XSLTs: Comprobació de les metadades dels manuscrits  abans de la seua ingestió en Europeana / TEL

Aquest és un document XSLT de referència per al control i transformació de les metadades dels manuscrits abans de la seua ingesta en Europeana via The European Library. Ha estat desenvolupat per Stefanie Gehrke dins el marc del projecte Europeana Regia i ofereix un punt de vista modular per a la conversió de diversos formats d'entrada de dades (TEI, EAD, METS/MODS) i la seua adaptació als requeriments d'ESE 3.4.1 i EDM.

Descarregueu el document a Sourceforge