Universitat de València. Biblioteca Històrica

Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

L'origen de la Biblioteca es remunta a la donació, el 1785, dels llibres de Francisco Pérez Baier. Va ser inaugurada el 1788 sota el rectorat de Vicent Blasco. Actualment és la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i segueix situada en l'edifici històric de La Nau (C/ Universitat, 2, 46003, Valencia).

En l'incendi provocat durant la Guerra de la Independència Espanyola (1808-1814), es va perdre la major part d'aquest fons fundacional; no obstant això, al llarg del s. XIX es van rebre nombroses donacions de catedràtics i erudits valencians que van llegar les seues col·leccions particulars a la Biblioteca. D'acord amb els interessos intel·lectuals dels donants, aquests són rics en temàtica valenciana, encara que no falten els fons de caràcter jurídic i científic. Destaca també la important col·lecció d'obres de teatre espanyol dels segles XVII al XIX. Amb tot això la Històrica és una de les més importants biblioteques valencianes.

També en el s. XIX, amb la Desamortització, es van incrementar notablement els fons amb l'arribada d'aquells procedents de les biblioteques de les ordes religioses de la província de València. Entre elles destaca la del Monestir de Sant Miquel dels Reis amb la riquíssima biblioteca dels reis de Nàpols, fundada per Alfons el Magnànim. Part dels fons d'aquesta biblioteca seran objecte preferent de la digitalització dins del projecte Europeana Regia.

A part dels manuscrits, són importants altres fons com els incunables que, encara que no molt nombrosos, compten amb exemplars únics; destaquen també els impresos dels segles XVI al XVIII en els quals hi ha mostres dels tallers tipogràfics més importants d'Europa. Cal ressaltar també els impresos del S. XIX importants per a l'evolució de la ciència. El primer terç del s. XX està molt ben representat a causa, en part, de l'arribada de les biblioteques confiscades en la Guerra Civil i anys posteriors a la terminació de la contesa.

Actualment l'entrada de fons en la biblioteca se centra preferentment en l'adquisició d'exemplars per a suport a la investigació, sobretot d'aquells referits a temes valencians.

La biblioteca col·labora assíduament en la realització d'exposicions prestant els seus fons per a l'organització d'esdeveniments institucionals, tant de caràcter local com nacional i internacional.

Universitat de València. Biblioteca Històrica

Universitat de València. Biblioteca Històrica

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 385, f. 2r
Tit Livi: Ab urbe condita
València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 385
València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 892, f. 3r
Sant Agustí: Super loannem librum
València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 892
València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 726, f. 2r
Francesc Eiximenis: Psalterium alias laudatorium
València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 726