Dècim Magne Ausoni: Opuscula

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 834, f. 1r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 834
Autor Ausoni, Dècim Magne
Il·luminador Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485
Data entre 1471-1484
Suport pergamí
Extensió 68 f.
Dimensions 290 x 208 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A Plu.2 n. 2)

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 141

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 23, làm. 28

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1952

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 28/09/2011
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).