Ciril d'Alexandria: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, traducció al llatí per Jorge de Trebizonda

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 733, f. 3r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 733
Autor Ciril, d'Alexandria, sant, 380-444
Traductor Jorge de Trebizonda, 1396-1486
Il·luminador Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485
Data entre 1471-1484
Suport pergamí
Extensió 224 f.
Dimensions 272 x 178 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Sixto IV; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3. n. 10)

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 633

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 50, làm. 68

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1982, fig. 657

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 23/12/2011
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).