Marc Vitruvi Pol·lió: De architectura

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 727, f. 2r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 727
Autor Vitruvi Pol·lió, Marc
Il·luminador Felice, Matteo
Data al voltant de 1480
Suport pergamí
Extensió 162 f.
Dimensions 293 x 210 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A Plu 3 n. 16)

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2411

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 178

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2117

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 27/09/2011
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).