Gai Plini Segon: Naturalis historia

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 691, f. 1r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 691
Autor Plini Segon, Gai, ca. 24-79
Il·luminador Gigante, Giovanni de, fl. 1487-1500
Majorana, Cristoforo, fl. ca. 1480-1494
Rapicano, Cola
Data entre 1450-1499
Suport pergamí
Extensió 64 f.
Dimensions 423 x 278 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plut. 1 n. 15)

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1803, làm. X

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 129-130, 326, làm. 193-194

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2070, fig. 706-708

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 23/01/2012
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).