Lorenzo Buonincontro: De ortu Regum Neapolitanorum

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 689, f. 5r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 689
Autor Buonincontro, Lorenzo, 1410-1500
Il·luminador Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485
Data entre 1471-1481
Suport pergamí
Extensió 237 f.
Dimensions 354 x 275 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca de Ferran d'Aragó; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" ("Lit. A Plu. 1, n.8")

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 257

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 34, làm. 38-41

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1967

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 14/01/2012
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).