Sant Jeroni: Commentarii in Danielem

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 611, f. 1r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 611
Autor Jeroni, sant, ca. 342-420
Copista Martinus Antonius, prevere
Data 1490
Suport pergamí
Extensió 103 f.
Dimensions 312 x 190 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3 n. 28)

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1192

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 82-83, làm. 114

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2018, fig. 673

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 27/09/2011
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).