Nonius Marcellus: De compendiosa doctrina

Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 412, f. 26r
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 412
Autor Nonius Marcellus
Copista Cinico, Giovan Marco, ca. 1430-ca. 1503
Il·luminador Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485
Data abans de 1485
Suport pergamí
Extensió 255 f.
Dimensions 329 x 226 mm
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes"

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1542

De Marinis, Biblioteca Napoletana, II, 112-113, làm. 173

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2056

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 09/12/2011
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).