Tit Livi: De secundo Bello Punico

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 384, f. 2v
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 384
Autor Livi, Tit
Copista Strozzi, Piero, fl. 1443-1486
Il·luminador Gherardo, di Giovanni del Fora, 1445-1497
Data al voltant de 1479
Suport pergamí
Extensió 244 f.
Dimensions 367 x 275
Il·luminat
Idioma llatí
Propietaris anteriors

Biblioteca de Alfonso, Duque de Calabria ; Biblioteca del Duque de Calabria ; "Libreria de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 17)

Bibliografia

 

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1314

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 98-99, làm. 148-150

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2040, figs. 687-688

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).