Tit Livi: Prima Decada

València, Universitat de València, Biblioteca Històrica, Ms. 383, f. 1v
Signatura València Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 383
Autor Livi, Tit
Data al voltant de 1475
Suport pergamí
Extensió 328 f.
Dimensions 345 x 240 mm
Il·luminat
Idioma italià
Propietaris anteriors

Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes"

Bibliografia

Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1315

De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 99-100, làm, 155-156, I 244, III 153-154

Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2041, fig. 689

Col·lecció històrica Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols
Data de publicació 24/02/2012
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).