Koninklijke Bibliotheek van België – Bibliothèque royale de Belgique Contingut sindicat

Brussels, KBR, ms. 8216-18

Rufinus Aquileiensis, Historia monachorum (i altres textos hagiogràfics)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 8216-18

Brussels, KBR, 8550-51

Textos hagiogràfics

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 8550-51

Brussels, KBR, 8780-93

Textos sobre llei canònica

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 8780-93

Brussels, KBR, ms. 9311-19

Isidorus Hispalensis, Opera (i altres textos, ex. Eucherius Lugdunensis, Glosae spirituales; Cicero (Pseudo), Synonyma)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9311-19

Brussels, KBR, ms. 9505-06

Aristòtiles, Ethica [Traducció francesa]

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9505-06

Brussels, KBR, ms. 9581-95

Seneca, Suasoriae; Seneca, Controversiae (i altres tractats)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9581-95

Brussels, KBR, ms. 9625-26

Chalcidius, In Platonis Timaeum commentarius

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9625-26

Brussels, KBR, ms. 9845-48

Ennodius, Opera

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9845-48

Brussels, KBR, ms. 9850-52

Liber patrum; Caesarius Arelatensis, Homiliae; fragments litúrgics

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9850-52

Brussels, KBR, ms. 9961-62

Psalterium

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9961-62

Brussels, KBR, ms. 9987-91

Prudentius, Carmina

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 9987-91

Brussels, KBR, ms. II 1763

Miscel·lània amb textos bíblics i comentaris

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. II 1763

Contingut sindicat