Koninklijke Bibliotheek van België – Bibliothèque royale de Belgique Contingut sindicat

Brussels, KBR, ms. 10054-56

Apuleius, Opera

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 10054-56

Brussels, KBR, ms. 10066-77

Conjunt de textos varis; Prudentius, Psychomachia; Physiologus de natura animantium

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 10066-77

Brussels, KBR, ms. 10127-44

Textos litúrgics i tractats sobre el dret canònic

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 10127-44

Brussels, KBR, ms. 10796-800

Augustinus, Opera

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 10796-800

Brussels, KBR, ms. 11201-02

Aristòtil, Politica [en versió francesa]; Aristòtil, Economica [en versió francesa]

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 11201-02

Brussels, KBR, ms. 1791-94

Martyrologium Adonis; textos hagiogràfics, historiogràfics i patrístics

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 1791-94

Brussels, KBR, ms. 2921-22

Adamnanus de Iona, De locis sanctis; Antoninus Placentinus, De locis sanctis

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 2921-22

Brussels, KBR, ms. 3701-15

Mustio, Gynaecia (i altres tractats mèdics)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 3701-15

Brussels, KBR, ms. 5325-27

Vergilius, Georgica; Vergilius, Aeneis; versos ( de Virgili i les seves obres)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 5325-27

Brussels, KBR, ms. 5374-75

Vita Eligii [adscripta S. Audoeno]; [Carmen de] vita Eligii

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 5374-75

Brussels, KBR, ms. 5413-22

Col·lecció de la llei canònica (amb aportacions històriques i astronòmics)

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 5413-22

Brussels, KBR, ms. 5649-67

Antologia de textos en llatí

Brussels Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque royale de Belgique ms. 5649-67

Contingut sindicat