Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols Contingut sindicat

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1016 - f. 1r.

Francesco Petrarca: Trionfi

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1016

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1019 - f. 1r.

Francesco Petrarca: Trionfi, Canzoniere

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1019

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 1035 - f. 1r.

Cançoner italià

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1035

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Italien 1053, f. 1r

Giovanni Cosentino: Lodi di Ippolita Maria Sforza ed Alfonso II d'Aragona in tre canti in terza rima

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1053

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1096 - f. 1v.

Sèneca: Tragedie, amb comentari anònim

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1096

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1097 - f. 1r.

Homer: Batracomiomachia. Virgili: Eneide, traduït a l'italià per Jacobutis de Tussicia

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1097

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1711 - f. 1r.

Junianus Maius: De Majestate

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1711

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1712 - f. 1r.

Vite di Santi Padri

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1712

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 50 - f. 1r.

Vetus Testamentum (part)

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 50

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 104 - f. 1r.

Vetus Testamentum (fi), Novum Testamentum

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 104

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 245 - f. 1r.

Canticum canticorum cum glossa ordinaria

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 245

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 495 - 1r.

Tomàs d´Aquino: Expositio litteralis in Isaiam

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 495

Contingut sindicat