Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols Contingut sindicat

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55 - f. 1r.

Nicolau de Pacs: Doctrina moral. Francesc Eiximenis: Doctrina compendiosa de viure justament. Bernat Metge: Apologia. Jafudà Bonsenyor: Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos. Arnau de Capdevilla: Tractat de les monedes

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Espagnol 62, f. 1v

Ordenances de Pere IV d'Aragó

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 62

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Espagnol 63, f. 1v

Ordinacions de Pere III d'Arago

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 63

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Espagnol 103, f. 1r

Registre de la correspondència de Ferran I , rei de Nàpols

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 103

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 110 - f. 1r.

Origine de li re de Castiglia

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 110

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205 - f. 7 bis v.

Matfre Ermengaud: Breviari d'Amor

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206 - f. 1r.

Honoré Bonet, L'Arbre des batailles, traduit en català per Ramon de Caldes

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212 - f. 1r.

Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 216 - f. 4r.

Alfonso XI: Libro de la monteria. Diversos textos poètics i diplomàtics

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 216

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 217 - f. 1r.

Alfonso XI: Libro de la monteria

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 217

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 218 - f. 1r.

Alphonse XI: Libro de la monteria

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 218

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 224 - f. J v.

Juan de Mena: Calamidiros

Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 224

Contingut sindicat