Sant Augustí: De Civitate Dei (Llibres I-X), traducció al francès [La cité de Dieu] per Raoul de Presles

Angers Bibliothèque municipale Ms. 162 - f. 2v.
Signatura Angers Bibliothèque municipale Ms. 162
Autor Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430
Data segle XIV
Suport pergamí
Extensió 285 ff.
Dimensions 486 × 233 mm.
Il·luminat
Idioma francès
Propietaris anteriors

Charles V, King of France (1338-1380)

Col·lecció històrica Biblioteca de Carles V de França i la seua familia
Finançament

co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technology Policy Support Programme (ICT PSP).