Condicions d’ús

CC0 1.0 Dedicació al Domini PúblicTots els registres dels manuscrits inclosos en la web d’Europeana Regia estan baix llicència CC0 (CC0 1.0 Dedicació al Domini Públic).

CC BY-NC 3.0 Reconeixement-NoComercialLa resta del continguts de la web d’Europeana Regia estan accesibles baix llicència CC BY-NC (CC BY-NC 3.0 Reconeixement-NoComercial).

Les condicions d’ús de les imatges digitals dels manuscrits estan especificades a les polítiques d’utilització de cada una de les biblioteques.