La Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols

La biblioteca reunida en el segle XV pels reis aragonesos de Nàpols és el tercer component del projecte Europeana Regia.

Aquest projecte permetrà la reconstrucció virtual d’una col·lecció que està avui absolutament dispersa en uns quants països d’Europa.

Actualment els manuscrits estan ubicats en més d’una dotzena de biblioteques distintes:

  • a França: en les biblioteques municipals de Besançon, Grenoble, Louviers, Rouen, en la Société académique de l’Aveyron en Rodez, en el castell de Chantilly i, per descomptat, en la Bibliothèque nationale de France
  • en altres llocs d’Europa: en la Nationalbibliothek de Berlín, en les biblioteques de les universitats de Cambridge i Leiden, la British Library, la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III de Nàpols, la Biblioteca Vaticana i la Biblioteca Històrica de la Universitat de València a Espanya.

El projecte serà també l’ocasió de posar al dia les investigacions ja publicades sobre aquesta col·lecció (en primer lloc la Biblioteca napoletana, escrita per Tammaro de Marinis fa quaranta anys) i de donar a conéixer millor aquests textos i il·lustracions.

Dels 800 manuscrits i llibres impresos procedents de la biblioteca aragonesa que es troben actualment en la Bibliothèque nationale de France, uns 200 manuscrits han sigut seleccionats per a la seua digitalització:

  • els manuscrits adquirits per Georges I d’Amboise al rei Frederic d’Aragó, que formen una col·lecció luxosa i coherent tant pels textos com des del punt de vista artístic, i que a més són pròxims a les obres i conjunts conservats en les altres institucions. La reproducció completa permetrà sens dubte un millor estudi de la seua història.
  • els manuscrits en espanyol i italià dels quals es va apropiar Carles VIII de França, que constitueixen un conjunt menys conegut però també important. S’hi afegiran alguns nous manuscrits que no havien sigut identificats fins al moment com procedents de Nàpols. Aquests manuscrits són ben representatius dels gustos principescos en matèria de lectura i d’oci, i inclouen des d’antologies poètiques fins a tractats sobre ferreria.

Es digitalitzaran a més manuscrits pertanyents a altres institucions:

  • a França: les biblioteques municipals de Louviers, Rouen, Grenoble i Besançon, i també la Société académique de l’Aveyron
  • a Europa: la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i la Bayerische Staatsbibliothek de Munic són membres participants en el projecte

A més, el castell de Chantilly aportarà les imatges pròpies. La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III de Nàpols podria unir-se al projecte posteriorment.

Biblioteca dels Reis Aragonesos de Nàpols

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Italien 958, f. 2r
Orso Orsini: Del governo et exercitio de la militia
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 958
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 667 - f. 1
Athanasius: Enarrationes in Epistolas S. Pauli
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 667
Paris, Bibliothèque nationale de France, mss. Italien 1053, f. 1r
Giovanni Cosentino: Lodi di Ippolita Maria Sforza ed Alfonso II d'Aragona in tre canti in terza rima
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Italien 1053