Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Ordinacions de Pere III d'Arago
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 63
Registre de la correspondència de Ferran I , rei de Nàpols
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 103
Nicolau de Pacs: Doctrina moral. Francesc Eiximenis: Doctrina compendiosa de viure justament. Bernat Metge: Apologia. Jafudà Bonsenyor: Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos. Arnau de Capdevilla: Tractat de les monedes
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 55
Tractats d'agricultura
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 291
Bernat Metge: Libre Sompni. Pere Torroella: Obres. Íñigo López de Mendoza: Vita Christi trobada
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 305
Abraham Cresques (?): Atles de cartes nàutiques [anomenat Atles català]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 30
Nicolau de Pacs: Doctrina moral
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 54
Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A
Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212
Petrus Pascalis: Biblia parva
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246
Honoré Bonet, L'Arbre des batailles, traduit en català per Ramon de Caldes
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 206
Matfre Ermengaud: Breviari d'Amor
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205