Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Tractat de gramàtica
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 426
Raban Maur: Liber de cruce
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 223
Bible (part) : Esdres (Llibres I-V)
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 10
Bíblia (part): Daniel-Malaquies
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 9
Ezequiel, amb pròleg de S. Jeroni
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 8
Part de la Bíblia : Josué-Rut
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 7
Pentateuchus
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 6
Manuscrit miscel·lani: quatre manuscrits o fragments
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 404
Prisciano: Gramàtica
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 425
S. Beda Venerabilis: De computo
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 222
Paterius, Liber testimoniorum veteris Testamenti [Pars prima]
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 220
Teodor de Mopsuèstia: Comentaris a les epístoles de sant Pau als Gàlates i a Filemó
Amiens Bibliothèque municipale Ms. 88