Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Gautier Map: Lancelot du Lac
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1430
Vetus Testamentum, cum glossa ordinaria [pars]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 126
Manuscrit miscel·lani
Einsiedeln Stiftsbibliothek Codex 321 (647)
Psalterium [anomenat Salteri de Lluís IX, Rei de França, sant]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 10525
Guillelmus Duranti, Mimatencis episcopus: Speculum judiciale
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4254
Vida i passió de Sant Dionís. Tractat de les relíquies. Legenda de la passió dels deu mil màrtirs. Legenda de la Verònica. Crònica abreugada des del naixement Jesucrist a 1112, Continuació de 1120 a 1278 [traducció anònima en francés]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 696
Psalterius [ anomenat Salitiri Llatí de Lluís IX i de Blanca de Castella]
Paris BNF - Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 1186
Robert de Sorbonne: De tribus dietis, adaptació anònima al francès [De la Joie de paradis]. Reclus de Molliens: Roman de Miserere, Roman de Carité
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1838
Infortiatum, cum glossis
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4472
Justinià: Digeste vielle, traducció anònima al francès
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 20118
Manuscrit miscel·lani
Einsiedeln Stiftsbibliothek Codex 29 (878)
Manuscrit miscel·lani: Sicardus de Cremona; Alcuí et al.
Zürich Zentralbibliothek Ms. C 80