Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per copista

Filtrar per traductor

  • (-) Jean Golein

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

Guillaume Durand: Rationale divinorum officiorum, traducció al francès [Rational des divins offices] de Jean Golein
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 437
De informatione principum, traducció al francès [Le Livre de l'Information des princes] de Jean Golein
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1210
Liber de informatione principum, traducció al francès per Jean Golein
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1950
Guillaume Durand: Rational des divins offices [Rationale divinorum officiorum], traducció al francès de Jean Golein
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 176