Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per traductor

  • (-) Galen de Mallorca

Filtrar per support

Resultats de la cerca

Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212