Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per traductor

  • (-) Denis Foulechat

Filtrar per support

Resultats de la cerca

John of Salisbury: Policraticus, traduït al francès [Policratique] per Denis Foulechat
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 24287