Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Phalaris: Epistolae, Francisco Aretino interpres. Crates: Epistolae, Anathasio Constantinopolitano interpres. Brutus: Epistolae, Theodorico Graeco interpres
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAL 1651
Michael de Striverio: Alphonsinus, de moribus et vita hominum
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 3615
Pedro Lopez de Ayala: El libro de las aves de caça
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 292
Robertus de Bardis: Collectorium sermonum S. Augustini
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 2030
Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A
Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212
Petrus Pascalis: Biblia parva
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 246
Matfre Ermengaud: Breviari d'Amor
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 205