Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

Gregorius papa: Moralia in Job (Vol. 3: lib. XXII-XXXV)
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 2231 (3)
Gregorius papa: Moralia in Job (Vol. 2: lib. X-XXI)
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 2231 (2)
Gregorius papa: Moralia in Job (Vol. 1: lib. I-IX)
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 2231 (1)
S. Cyprianus: Epistolae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 1659