Cercar un manuscrit

Filtrar per autor

  • (-) Justinià I, emperador bizantí, 482-565

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per copista

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

Justinià: Digeste vielle, traducció anònima al francès
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 20118
Justinià: Codex, traducció anònima al francès [Code]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 20120
Justinià: Institutiones, Novellae, Codex constitutionum (Llibres X-XII), traducció anònima al francès [Institutes, Authentiques, Code]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 22970
Justinianus: Institutiones, Novellae, Codex constitutionum (Llibres X-XII), traducció anònima al francès
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 498
Justinian: Digeste vielle, traducció anònima al francès
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 495
Justinianus: Institutiones, Authenticum, cum glossa ordinaria
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4436
Justianià, Institutes, traducció anònima al francès
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1064