Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Abraham Cresques (?): Atles de cartes nàutiques [anomenat Atles català]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 30
Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A
Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212