Cercar un manuscrit

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

Jacobus de Voragine: La Llegenda àuria, traduïda al francés per Jean de Vignay
Paris Mazarine Ms. 1729
Le songe du vergier, atribuït a Évrart de Trémaugon
London British Libary Royal MS 19 C IV
Horae ad usum Mettensem [anomenat Llibre d'Hores d'Isabel de Baviera, Reina de França]
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 1403
Valerius Maximus: Facta et dicta memorabilia (lib. I-IV), traducció al francés [Faits et dits mémorables] per Simon de Hesdin
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 9749
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.6), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15944
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.5), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15943
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.4), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15942
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.3), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15941
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.2), traducció al françés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15940
Durand de Champagne: Miroir aux dames [Speculum dominarum], traducció anònima al francés. Relat anònim dels últims moments de Jeanne, comtessa d'Alençon i de Blois
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 23285
Yves of Saint-Denis: Vie et martyre de saint Denis et de ses compagnons, versions llatina i francesa (vol.2)
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 2091
St. Elisabeth of Schönau: Vision [anomenat Voies de Dieu], traducció al francès per Jacques Bauchant
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1792