Cercar un manuscrit

Filtrar per support

Resultats de la cerca

Sant Augustí: De Civitate Dei (Llibres I-X), traducció al francès [La cité de Dieu] per Raoul de Presles
Angers Bibliothèque municipale Ms. 162