Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

Jacobus de Voragine: La Llegenda àuria, traduïda al francés per Jean de Vignay
Paris Mazarine Ms. 1729
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.6), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15944
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.5), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15943
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.4), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15942
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.3), traducció al francés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15941
Vincent de Beauvais: Miroir Historial [Speculum historiale] (vol.2), traducció al françés de Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS NAF 15940
Vegetius Renatus: De epitoma rei militaris, traducció al francès [De la chose de chevalerie]per Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 1229
Jacobus de Cessolis: Libellus scacchorum moralisatus, traduït al francès [Le jeu des échecs moralisés] per Jean de Vignay
Paris BNF - Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 5107
Col·lecció de tractats filosòfics i morals
Besançon Bibliothèque municipale Ms. 434
Vincent de Beauvais, Miroir Historial [Speculum historiale], vol. 4, traducció al francès per Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 314
Vincent de Beauvais, Miroir Historial [Speculum historiale], vol. 2, traducció al francès per Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 313
Vincent de Beauvais: Miroir historial (Llibres IX-XVI),traducció al francès per Jean de Vignay
Paris BNF - Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 5080