Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per traductor

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

Usatici et Constitutiones Cataloniae
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Latin 4670 A
Teodorico dei Borgognoni, Cyrurgia, traduit en català per Galen de Mallorca; Giordano Ruffo di Calabria, Cirurgia dels cavals; Llibre dell nodriment i de la cura dells ocels; Razi, Llibre d'Almansour
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Espagnol 212