Cercar un manuscrit

Resultats de la cerca

S. Gregori : Homilies. Hug de Sant Víctor: De anima, traducció al francès [Tratado sobre el alma] per Pierre de Hangest
Paris BNF - Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 2247
Grandes Chroniques de France
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 2813
Sant Augustí: De Civitate Dei (Llibres I-X), traducció francesa (La cité de Dieu) de Raoul de Presles
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 22912
Vincent de Beauvais, Miroir Historial [Speculum historiale], vol. 1, traducció al francès per Jean de Vignay
Paris Bibliothèque nationale de France MSS Français 312