Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per copista

  • (-) Girard de Beaulieu

Filtrar per support

Resultats de la cerca

Le Roman de la Rose, de Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Le Testament, de Jean de Meun
Genève Bibliothèque de Genève Ms. fr. 178