Cercar un manuscrit

Filtrar per lloc d'origen

Filtrar per copista

Filtrar per support

Ordenar per

Resultats de la cerca

S. Gregori : Homilies. Hug de Sant Víctor: De anima, traducció al francès [Tratado sobre el alma] per Pierre de Hangest
Paris BNF - Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 2247
Col·lecció de tractats filosòfics i morals
Besançon Bibliothèque municipale Ms. 434